Känn kraften.

Känn kraften.

Känn kraften.

Känn kraften.

Känn kraften.

Känn kraften.

Känn kraften.

Känn kraften.

Produkter

Kraftiga huggar och kvarnar med rejäl kapacitet! För professionell produktion.

VISA Morbark PRODUKTER

Välbyggda genomtänkta maskiner, anläggningar för sönderdelning & siktning.

VISA Neuenhauser PRODUKTER

Klippaggregat och materialreden för effektivare uttag av biobränsle.

VISA ABAB PRODUKTER

Kontakta oss gärna för mer information