Sorteringsverk


Neuenhauser Sorteringsverk av hög kvalité

Sorteringsverk av modell trumsikt
Sorteringsverk av modell trumsikt Sorteringsverk av modell trumsikt Sorteringsverk av modell trumsikt Sorteringsverk av modell trumsikt Sorteringsverk av modell trumsikt
 

Sorteringsverk

Detta sorteringsverk är en Trumsikt.
Det är ett sorteringsverk som passar lika bra till jord som grus. Sorteringsverket består av en matarficka som fördelar materialet in till en roterande trumma där själva sorteringen sker. Storleken och utformningen av hålen i den roterande trumman avgör i vilka storlekar de olika materialen sorteras. Finfraktionen faller ut ur hålen när materialet vältras runt i den roterande trumman och samlas upp på transportörer för vidare transport i anläggningen eller stackläggs bredvid maskinen.

Trumsikten är en mycket vanlig typ av sorteringsverk med hög flexibilitet, hög driftssäkert och lågt underhållsbehov.

En rad olika material som exempelvis jord, grus, kompost, biobränsle, hushållsavfall, affärs- & industriavfall, sand, aska, slagg mm separeras enkelt och säkert.

Materialet som skall sorteras läggs i en matarficka som fördelar materialet in till en roterande trumma. Över matarfickan kan man om behov finns montera ett tippbart grovgaller för att plocka bort ex. större stenar. Matarfickan är effektreglerad och anpassar automatiskt mängden material som matas in i trumman beroende på trummans belastning. Utformningen och storleken på hålen i trumman avgör vilken storlek på materialet som släpps igenom. Finfraktionen samlas upp av en bred transportör som löper under trumman som lastar över materialet på en sidotransportör som stacklägger materialet vid sidan av maskinen. Det grövre materialet roterar med trumman och matas ut på en transportör i slutet av trumman och stackläggs bakom maskinen. Med en hydraulisk rensborste hålls hålen i trumman öppna för bästa möjliga sortering.

Vid olika fraktionsstorlekar eller olika typer av material kan man enkelt byta mellan olika trummor och på så sätt använda samma sorteringsverk för olika typer av sortering.

Välj mellan olika drivpaket för att optimera din maskin enligt dina förutsättningar:

 • Diesel-elektriskt

 • Elektrisk anslutning "plug-n-play"

 • Diesel-hydrauliskt

Fördelar med Neuenhauser trumsiktar:

 • Diesel-elektrisk drift för att minimerade driftskostnader

 • Du kan använda dina befintliga trummor från andra tillverkare i Neuenhauser´s trumsikt

 • Service- och underhållsvänlig med stora, enkelt öppningsbara, serviceluckor

 • Snabb etablering på arbetsplatsen med hydrauliskt fällbara transportörer

 • Självrensande trumma med hydrauliskt justerbar effektiv rensborste

 • Flyttbart motorpaket på skenor – skjut enkelt ut hela motorpaketet för enklare åtkomst och service.

 • Välj mellan en stor mängd möjliga tillval – optimera maskinen för just dina förutsättningar

 • Möjlighet till anslutning på fast elnät med 3-fas kontakt för lägsta möjliga driftskostnad

 • Matarficka med lastkännande påmatning av materialet

 • Utbytbara sållsegment i trumman för optimal sortering beroende på material

 

NH 6020 E

NH 6020 H

NH 6020 H Larvbandschassi

Chassi

Trailerchassi med King pin, ABS bromsar och belysning, för registrering 80 km/tim

Larvbandsunderrede med 2 hastigheter

Total vikt

Ca 18000 kg

Ca 24000 kg

Drift

Diesel-elektrisk

Diesel-hydraulisk

Diesel-hydraulisk

Effekt

55 kW (dieselmotor)
45 KVA (dieselgenerator)

74 kW (100 hk) vid 2200 varv/min

74 kW (100 hk) vid 2200 varv/min

Bränsletank

300 liter

Matarficka volym

Upp till 7,5 m3

5 m3

Trumma

 

Längd

5500 mm

Diameter

2000 mm

Godstjocklek

6, 8, 10 eller 12 mm

Hålstorlek

8 - 100 mm

Hastighet

0 - 21 varv/min, steglöst reglerbart

Vid olika fraktionsstorlekar eller olika typer av material kan man enkelt byta mellan olika trummor och på så sätt använda samma sorteringsverk för olika typer av sortering.

Det finns en rad olika typer av sorteringsverk. Här beskriver vi en trumsikt. Trumsikten är ett mycket vanligt sorteringsverk som är populärt på grund av sin enkelhet, låga driftskostnad, stora flexibilitet, driftssäkerhet och användarvänlighet.

Användningsområdet för trumsikt är bl.a. för sortering av jord, sand, grus, kompost, biobränsle, hushållsavfall, affärs- och industriavfall, aska, slagg etc.

Huvudkomponenterna är matarficka, sorteringstrumma, transportörer och drivkälla. Det material som skall sorteras läggs i matarfickan som därefter portionerar materialet in till den roterande trumman. En effektiv automatiserad effektreglering känner av belastningen på trumman och stoppar/startar matningen automatiskt. Det ger en mycket jämn och skonsam belastning av drivkällan (el- eller dieselmotorn) vilket leder till lägre bränsleförbrukning och längre livslängd. Samtidigt får man en jämn ström av material genom trumman vilket ger en högre kvalitet på det sorterade materialet.
Trummans rotationshastighet kan steglöst justeras och anpassas efter det material som man sorterar. En spiralformad skruv inuti trumman för materialet genom trumman samtidigt som det lyfts upp och blandas om.
Finfraktionen faller igenom hålen på trumman och förs vidare av en uppsamlingstransportör till en sidotransportör som stacklägger materialet vid sidan av sorteringsverket. De grova fraktionen samlas upp av den bakre transportören som stacklägger materialet bakom trumsikten.

Trumman kan enkelt bytas ut mot andra trummor med olika hålstorlek och utformning på hålen. På så sätt kan samma sorteringsverk användas för sortering av olika material och fraktionsstorlekar vilket ger det en hög flexibilitet.
Sorteringsverket kan utrustas med en rad olika tillbehör. En hydrauliskt lyftbar rensborste används med fördel för att rensa öppningarna i trumman när man kör trådiga och kladdiga material. Med ett tippbart grovgaller över matarfickan kan en grovsortering göras när man lägger i materialet.
Automatisk centralsmörjning underlättar underhållet och radiofjärrkontroll för styrningen av trumsikten underlättar driften.

Överbandsmagneter och/eller ändrullesmagneter kan användas för att plocka bort magnetiska metaller.
Användarvänlighet och driftssäkerhet är alltid viktigt. Därför har exempelvis dieselmotorn placerats ovanför marknivån vid sidan av matarfickan för att minimera damm och föroreningar som annars yr runt på marken när maskiner rör sig runt sorteringsverket eller när det sorterade materialet faller ner i stackar vid sidan och bakom maskinen.

Vid olika fraktionsstorlekar eller olika typer av material kan man enkelt byta mellan olika trummor och på så sätt använda samma sorteringsverk för olika typer av sortering.