ABAB Redet

ABAB Redet är ett komprimerande materialrede med patenterad tippfunktion. Studier visar att lastkapaciteten ökar med upp till 80% för skrymmande material vilket ger en effektiv och mer lönsam insamling av bl.a. hyggesrester, GROT (GRenar Och Toppar) och träddelar.

ABAB Redet finns i en rad olika utföranden, med eller utan tipp funktion, olika höjder och bredder för att passa lokala transportförutsättningar.